เกี่ยวกับเรา
  

 เกี่ยวกับเรา บริษัท มิวสิคทูโฮม จำกัด ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 โดยได้เริ่มต้นดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจำหน่าย เครื่องคอมพิวเตอร์ และ อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ ซึ่งในปี พ.ศ. 2549 ทางบริษัทฯ ได้ขยายกิจการมาดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องดนตรี และ อุปกรณ์บันทึกเสียง ทางบริษัทฯ มีแนวคิดว่า ปัจจุบัน การสั่งซื้อสินค้าบนอินเตอร์เน็ต เริ่มเป็นที่แพร่หลาย ในทั่ว ๆ โลก แต่ยังขาดความเชื่อมั่นในเรื่องการชำระเงิน และ การจัดส่งสินค้า ทางบริษัทฯ ได้เริ่มมีแนวคิด ที่จะเปิดเวบไซต์ ขายเครื่องดนตรี ที่มีความน่าเชื่อและมีระบบที่สมบูรณ์แบบ เพื่อให้ลูกค้าได้สามาถสั่งซื้อผ่านเวบไซต์ได้อย่างง่ายดาย ทางบริษัทฯ ได้เปิดเป็นเวบไซต์ขายสินค้าประเภทเครื่องดนตรีชื่อว่า WWW.MUSIC2HOME.COM โดยมีการตัดเงินผ่านบัตรเครดิต ของ Visa และ Master ผ่านระบบ Payment Gateway ของทางธนาคาร รวมถึงระบบเวบไซต์ขายสินค้าของเรา ถือว่าเป็นเวบไซต์ขายสินค้าประเภทเครื่องดนตรี Online ที่สมบูรณ์แบบ เป็นแห่งแรกในประเทศไทย