ระบบ ช่วยเหลือการใช้งานเว็บไซต์ www.music2home.com  

ระบบสินค้าโดนใจ    

ระบบ สินค้าโดนใจ คือ การคัดเลือกสินค้าที่สนใจไว้ใน ตะกร้าสำรองก่อน การเลือกเข้าตระกร้าสินค้าจริง
วิธีการเลือกสินค้า เข้า ระบบสินค้าโดนใจ สามารถ ทำได้โดยเลือกรายการสินค้า และ Click ที่ ADD TO WISHLIST ระบบ จะเพิ่ม สินค้า เข้า รายการสินค้าโดนใจ
 
การแสดงรายการสินค้าโดนใจ
1. Click ที่ เมนูสินค้า โดนใจ ด้านขวาบนของเว็บไซต์ ระบบจะทำการ แสดง รายละเอียด ของสินค้าที่ได้ เลือกไว้

การแก้ไข สินค้าโดนใจ
1. การ ลบ สินค้าโดนใจออกจากรายการให้ Click ที่ X REMOVE เพื่อ ลบสินค้าออกจากรายการ
2. การเปลี่ยน จำนวนสินค้า ให้ เปลี่ยนจำนวน Quantity ตามที่ต้องการและ Click UPDATE เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง
3. การกลับเข้า สู่ Catalogue สินค้า ให้ Click ที่ < CONTINUE SHOPPING
4. การสั่งซื้อสินค้า ให้ Click ที่ PROCESS TO CHECKOUT > เพื่อทำการสั่งซื้อสินค้า