ระบบ ช่วยเหลือการใช้งานเว็บไซต์ www.music2home.com  

ระบบตระกร้าสินค้า    

ระบบตระกร้าสินค้า คือ รายการสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ ที่ เลือกไว้ ในรายการ
วิธีการเลือกสินค้า เข้า ระบบสินค้าโดนใจ สามารถ ทำได้โดยเลือกรายการสินค้า และ Click ที่ ADD TO CART ระบบ จะเพิ่ม สินค้า เข้าตระกร้าสินค้า
 
การแสดงรายการสินค้าในตระกร้า
1. Click ที่ เมนูสินค้า ตระกร้าสินค้า ด้านขวาบนของเว็บไซต์ ระบบจะทำการ แสดง รายละเอียด ของสินค้าที่ได้ เลือกไว้

การแก้ไขสินค้าในตระกร้า
1. การ ลบ สินค้าโดนใจออกจากรายการให้ Click ที่ X REMOVE เพื่อ ลบสินค้าออกจากรายการ
2. การเปลี่ยน จำนวนสินค้า ให้ เปลี่ยนจำนวน Quantity ตามที่ต้องการและ Click UPDATE เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง
3. การกลับเข้า สู่ Catalogue สินค้า ให้ Click ที่ < CONTINUE SHOPPING
4. การสั่งซื้อสินค้า ให้ Click ที่ PROCESS TO CHECKOUT > เพื่อทำการสั่งซื้อสินค้า