นโยบายความเป็นส่วนตัว
  

สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ภายใน http://www.music2home.com/ ถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท มิวสิคทูโฮม จำกัด บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้มีการลอกเลียน ทำซ้ำ หรือปลอมแปลงเนื้อหาสาระ เครื่องหมายการค้า และสิ่งต่างๆ ที่ถูกพัฒนาโดยบริษัทฯ ไปใช้เพื่อ
แสวงหาประโยชน์ทางการค้าโดยมิได้รับอนุญาต ทางบริษัทฯ มีสิทธิที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ละเมิดลิขสิทธิ์

http://www.music2home.com/ ดำเนินธุรกิจด้วยความเคารพต่อความเป็นส่วนตัวของท่านสมาชิกทุกท่าน ด้วยเหตุนี้ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกทุกท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและจะไม่ได้รับอนุญาตให้ผู้อื่นเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ทาง Music2home.com จะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านเพื่อผลประโยชน์ใดๆ นอกจากเพื่อใช้ศึกษาพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการของเราให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าของเราให้มากขึ้นเท่านั้น