รถเข็น

Hearos High Fidelity

พร้อมส่ง
รหัสสินค้า
High Fidelity
฿600.00

Ear Plugs เพื่อป้องกันอันตรายจากเสียงจากการซ้อมดนตรี ตลอดจน การแสดงสด ที่อาจดังจนเกินไป จนทำให้เกิดอันตรายกับหูของคุณ ซึ่งหูเป็นอวัยวะ ที่สำคัญที่สุดของนักดนตรีทุกคน เมื่อหูไม่ดี คุณก็ไม่สามารถเล่นดนตรีได้ดี Ear Plugs สามารถป้องกันเสียงที่ดังจนเกินไป อันอาจจะให้เกิดอันตรายกับหูของคุณ แต่ในขณะเดียวกัน ที่คุณใช้งาน ยังสามารถได้ยิน เสียงสูง และ เสียงต่ำ ได้อีกด้วย ซึ่งทำให้ไม่เสียอรรถรส ในการซ้อมดนตรีของคุณ แถมฟรีเคสใส่ Ear plugs สามารถถอดล้าง และ สามารถกลับนำมาใช้งานซ้ำได้อีก

Hearos High Fidelity
Hearos High Fidelity Hearos High Fidelity Hearos High Fidelity

Ear Plugs เพื่อป้องกันอันตรายจากเสียงจากการซ้อมดนตรี ตลอดจน การแสดงสด ที่อาจดังจนเกินไป จนทำให้เกิดอันตรายกับหูของคุณ ซึ่งหูเป็นอวัยวะ ที่สำคัญที่สุดของนักดนตรีทุกคน เมื่อหูไม่ดี คุณก็ไม่สามารถเล่นดนตรีได้ดี Ear Plugs สามารถป้องกันเสียงที่ดังจนเกินไป อันอาจจะให้เกิดอันตรายกับหูของคุณ แต่ในขณะเดียวกัน ที่คุณใช้งาน ยังสามารถได้ยิน เสียงสูง และ เสียงต่ำ ได้อีกด้วย ซึ่งทำให้ไม่เสียอรรถรส ในการซ้อมดนตรีของคุณ แถมฟรีเคสใส่ Ear plugs สามารถถอดล้าง และ สามารถกลับนำมาใช้งานซ้ำได้อีก

TURN DOWN THE NOISE AND GET LOST IN THE MUSIC

As a music lover, protecting your hearing ensures continued enjoyment of every last note. HEAROS High Fidelity Ear Plugs are designed to separate damaging noise from the music so you hear every bar as the performers intend. Our revolutionary attenuators reduce noise by as much as 20 decibels without distorting the range of sound. Hear conversations, arias and guitar riffs with crystal clear resonance.

DESIGNED FOR DISCRETION AND COMFORT

HEAROS High Fidelity Ear Plugs are virtually undetectable because they are made of translucent silicone with transparent stems. They blend in with your skin tone for discreet wear. Because the triple flanges are soft and pliable, they instantly conform to the contours of your ears, allowing you to wear them comfortably for all-day music festivals as well as cross-country motorcycle rides. Every pair of HEAROS High Fidelity Ear Plugs come with their own pocket-size keychain storage case so you are ready wherever an impromptu jam session breaks out.

QUALITY YOU CAN COUNT ON

RIGOROUS QUALITY control protocols for noise reduction you can rely on. These, just-have musicians’ accessories strike an uncompromising balance between performance and comfort. From piccolos to oboes, hear the highest highs and the lowest lows. HEAROS High Fidelity Earplugs Come in 1 pair, 2 pair, and 'small' options, add your perfect fit today!

 

 

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:Hearos High Fidelity