รถเข็น

การบริการลูกค้า

ในการส่งสินค้าซ่อมหรือเคลม ทั้งอยู่ในประกันหรือหมดประกันแล้ว ให้ลูกค้า โทรติดต่อสอบถามเกี่ยวกับปัญหาในตัวสินค้าได้ที่เบอร์ 02-9275933 ถึง 34 หรืออีเมล์ [email protected] หลังจากได้สรุปกับเจ้าหน้าที่แล้วจึงทำการส่งสินค้าเข้ามาให้ตรวจสอบถึงปัญหา แจ้งถึงค่าใช้จ่าย และแจ้งระยะเวลาซ่อม