รถเข็น

ZOOM H6 Black Edition

พร้อมส่ง
รหัสสินค้า
H6 Black Edition
฿12,960.00

เครื่องบันทึกเสียง Zoom H6 Recorder รองรับสัญญาณ XLR/TRS 4 แชนแนล บันทึกพร้อมกันได้สูงสุด 6 แชนแนล ความละเอียดสูงสุด 24 บิท 96 kHz สามารถใช้เป็น USB Audio Interface ได้ บันทึกลง SDXC Card

****กรุณาเช็คสต็อคสินค้าก่อนสั่ง LINE : @music2home

ZOOM H6 Black Edition
ZOOM H6 Black Edition ZOOM H6 Black Edition ZOOM H6 Black Edition ZOOM H6 Black Edition ZOOM H6 Black Edition ZOOM H6 Black Edition ZOOM H6 Black Edition ZOOM H6 Black Edition ZOOM H6 Black Edition

เครื่องบันทึกเสียง Zoom H6 Recorder รองรับสัญญาณ XLR/TRS 4 แชนแนล บันทึกพร้อมกันได้สูงสุด 6 แชนแนล ความละเอียดสูงสุด 24 บิท 96 kHz สามารถใช้เป็น USB Audio Interface ได้ บันทึกลง SDXC Card

Zoom's H6 All Black Handy Recorder portable recording system gives you everything you need to capture quality audio anywhere. Four XLR/TRS combo inputs complete with onboard microphone preamps provide a solid basis for hooking up studio mics or taking feeds from line-level equipment. On top of that, the H6 features an XY mic module, which you can swap out with additional aftermarket input modules. Add to that its impressive battery life and professional 24-bit/96kHz recording quality, and it's no wonder the Zoom H6 All Black Handy Recorder is making waves!

Super-flexible I/O
All of the input and output options you need
One of the things that make the Zoom H6 All Black Handy Recorder such a field-recording workhorse is its extensive I/O, which puts its functionality comfortably on par with the high-end dedicated recorders used by film and television professionals. On the body of the H6 alone, you'll find four combo jacks, each with its own volume dial and switchable -20dB pad. These inputs let you connect anything from phantom-powered condenser microphones to extremely hot line-level sources. Cooler still is the All Black's modular expansion port, which lets you connect microphones such as the included XY capsule. Read all about them in our Zoom Capsule Buying Guide. As for monitoring, you get both a line and a headphone out, plus a built-in speaker for mono playback.
 
ZoomH6 All Black I/O at a Glance:
 • Four onboard combo jacks provide microphone- and line-level input on XLR or 1/4" connections
 • Independent volume controls and switchable -20dB pads provide hands-on control over your levels
 • Up to two additional inputs available via swappable capsules (check out our Zoom Capsule Buying Guide)
 • Headphone and line-level outputs provide stereo sound for monitoring and playback
 • Review your recordings without external gear via the onboard monophonic speaker
 
 
Always Ready to Record
With Pre-record, Backup-record, and Auto-record functions
There's something inherently unpredictable about field recording, which makes it unnervingly easy to miss critical takes. Zoom equipped their H6 All Black Handy Recorder with three powerful recording modes to spare you the stress of a lost or ruined recording opportunity: Pre-record, Backup-record, and Auto-record. With Pre-record, the All Black is continuously buffering the last two seconds of audio, which it includes with every recording. So, even if you hit record late, you're still likely to capture the sound you thought you missed. Along a similar line of thinking is the H6's Backup-record function, which records a separate stereo mix at 12dB down from your current settings. That way, if a sudden audio spike causes your input to clip, you still have a clean backup to work with. Finally, there's Auto-record, which starts recording when the volume passes a certain threshold.
 
Zoom H6 All Black Recording Options at a Glance:
 • Pre-record function provides a buffer that keeps you from missing once-in-a-lifetime recordings
 • Continuous 2-second buffer lets you capture precious moments before you hit record
 • Backup-record prevents unexpected audio spikes from clipping your inputs and trashing your takes
 • Simultaneously records a second -12dB stereo track to provide a backup in case your original track distorts
 • Auto-record function starts recording as soon as the input crosses a certain volume threshold
 
Professional Processing
Polish your tracks before you ever hit the studio
The dynamics processing onboard the Zoom H6 All Black Handy Recorder serves two important purposes: first, it smooths out your audio for a more polished sound, and second, it keeps your input levels from clipping. In addition to the general compression and limiting settings that work well in most situations, the H6 All Black offers you advanced settings for specific applications. Additional compression settings let you smooth out vocals or punch up drums, and task-oriented limiting modes deal with the consistently high sound-pressure level of live concerts and the sudden spikes of small-room audio production perfectly. What's more, the H6 includes a switchable highpass filter that lets you cut out wind and handling noise and tame plosives. Additionally, you'll find handy tools such as a metronome and multimode tuner onboard the H6 All Black, plus pitch shifting and looping capabilities.
 
Zoom H6 All Black Onboard Processing at a Glance:
 • Standard compression and limiting provide studio polish and prevent overloading
 • Advanced compression modes smooth out vocals and punch up drums
 • Additional limiter settings are ideal for live concert or small-room recording
 • Highpass (low-cut) filter lets you tame wind and handling noise at the source
 • Handy metronome and chromatic tuner with guitar and bass settings onboard
 
 
Marathon Recording Machine
Awesome battery life meets massive onboard storage
Running out of space or juice in the middle of a recording is a real drag, which is why many of us here at Millionhead have come to appreciate the extra steps Zoom made to protect the H6 All Black Handy Recorder from these everyday disasters. For starters, you can record for the better part of a day with your H6 running on just four AA batteries. And these are just your run-of-the-mill AAs, so keeping a spare pack on hand is no big deal. What is a big deal is that you can record directly onto SD, SDHC, and SDXC cards for up to 128GB of recording space. Even if you're recording six tracks at 24-bit/96kHz, you can still track over 20 hours of audio on a 128GB card. Onboard overdubbing capabilitie

 

 


 

Features :

 • A versatile 6-in/2-out mobile recording system
 • 4 XLR/TRS combination inputs with microphone preamps and phantom power (+12/+24/+48V) accommodate most analog connections
 • Modular input connection lets you attach onboard microphones and additional input jacks
 • Gain knobs for each input make setting levels fast and easy
 • Shockmounted XYH-6 XY stereo microphone module included
 • Captures audio at up to 24-bit/96kHz professional-grade resolution
 • Doubles as a handy USB recording interface with your Mac, Windows PC, or iPad (via Apple Camera Connection Kit)
 • Large LCD display makes navigation and setup extremely easy
 • Built-in processing includes highpass filtering, compression, limiting, and M-S stereo width decoding
 • Loop playback, variable playback speed (from 50% to 150%), and variable pitch per track make this an excellent practice tool
 • Chromatic tuner and metronome built in for added convenience
 • Records onto SD and SDHC storage media with up to 128GB capacity
 • Record for up to 20 hours on just 4 AA batteries
 • Includes: H6 All Black Recorder, XYH-6 X/Y Capsule, 4 AA Batteries, Cubase LE and Wavelab LE Software, and Quick Guide
 • Optional shotgun mic, input expansion module, and hot shoe mount accessory also available
เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:ZOOM H6 Black Edition